Adatkezelés

A www.gravitasbva.hu honlapon kizárólag az érdeklődő ügyfelek nevét, emailcímét, telefonszámát és üzenetét fogadjuk, melyet legkésőbb az adatközléstől számított 1 évig tárolunk. A személyes adatok megadása önkéntes.
Személyes adatokat harmadik félnek és külföldre nem továbbítunk.
Más adatbázisoknak a megadott adatokat nem adjuk át, nem értékesítjük.
Külső adatfeldolgozót nem alkalmazunk.
Az adatok védve vannak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés és sérülés ellen.
Az érintett kérésére ingyenesen tájékoztatást kap személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak módosítását, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.
A személyes adatot töröljük, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.