Acélszerkezetek, gépek, berendezések biztonsági felülvizsgálata, dokumentáció pótlás

Nagy szakmai tapasztalattal állunk vevőink rendelkezésére biztonsági felülvizsgálatok, műszaki dokumentációk, egészségvédelmi-, biztonságtechnikai és környezetvédelmi dokumentációk készítésében, felülvizsgálatában!
 

A biztonsági felülvizsgálatok keretei között, vagy azon kívül laboratóriumunk az alábbi mérések lefolytatására képes:

  • Fénymérés (munkahelyi megvilágítás mérése)
  • Rezgésmérés (rezgésdiagnosztika)
  • Pormérés (szállópor-koncentráció mérése)
  • Zajmérés (hangnyomás mérése)

Minden olyan gépet 5 évente biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni, amelynek üzembe helyezéséhez hatósági engedély szükséges (lásd alább). Az erről szóló jogszabályi hátteret a Munkavédelemről szóló, jelenleg is érvényben lévő 1993. évi XCIII.törvény, valamint az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet tartalmazza.

Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot a veszélyes munkaeszközök, technológiák esetében ötévenként kell elvégezni, ha jogszabály, szabvány, üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb intervallumot nem határoz meg.

Műszaki dokumentáció pótlás

A műszaki dokumentáció nélkülözhetetlen a gépjavításokhoz, üzembe helyezéshez. A munkavédelmi törvény 1993. évi XCIII tv. 39.§/1.bekezdése szerint a „A gép állandó tartozéka a biztonságos használathoz szükséges magyar nyelvű üzemeltetési dokumentáció… melyet az üzemeltető köteles biztosítani.”

A biztonsági felülvizsgálatok jelentősége ma már vitathatatlan mind a megelőzés, mind pedig a probléma megoldás, esetleges kár elemzés tekintetében. Az ipar szinte minden területén szerzett hatalmas szakmai tapasztalattal és gyakorlattal, megfelelő technikai háttérrel – legyen szó röntgenes, ultrahangos, penetrációs vagy mágnesporos repedésvizsgálatról – és szakképzettséggel állunk megrendelőink rendelkezésére!