A drótkötelek, sodronykötelek ugyanúgy felülvizsgálatot igényelnek, mint más teherhordó szerkezetek, vagy a személy- és vagyonbiztonság miatt fontos berendezések, eszközök. A drótkötelek vizsgálatának legkorszerűbb módja a defektoszkópos kötélvizsgálat, mely a drótkötelet teljes hosszában vizsgálja a korrózióból és elemi szál szakadásokból származó keresztmetszet csökkenések kimutatásával.
A vizsgálat ereményeként teljes képet adunk a drótkötél állapotáról, szakítóerő csökkenéséről, korrózióról és szálszakadásról. 

  • Kedvezményezett megnevezése neve: GRAVITAS Bányagépészeti Vizsgáló Állomás, Műszaki-Fejlesztési és Kereskedelmi Kft.
  • Projekt megnevezése: Mozgó- és álló sodronykötelek, ankerek korszerű vizsgálati eljárásának és technológiájának fejlesztése
  • A támogatás összege: 18 505 200 Ft
  • Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. http://nkfih.gov.hu/

Projekt leírása:

A projekt célja egy olyan műszaki ellenőrző berendezés kifejlesztése, amellyel nagy biztonsággal ellenőrizhetővé és kontrollálhatóvá válnak az eddig szubjektív vizsgálati elemek bevonása nélkül nehezen ellenőrizhető sodronyok. A saját és nemzetközi gyakorlat szerint megoldatlan probléma a nem mozgó, azaz feszítő, vagy más néven anker sodronykötelek ciklikus ellenőrzése. Az álló kötélzetek roncsolásmentes, üzem közbeni ellenőrzése a szokásos módszerekkel nem, vagy csak nagyon nehézkesen kivitelezhető. A mérések eredménye nem kielégítő, nagy mértékben ad lehetőséget szubjektív elemek bevonására a kiértékelés, elemzés során. A kutatás, fejlesztés célja olyan vizsgálati eljárás és műszer kidolgozása, melynek eredményeként lehetővé válik a már korábban beépített sodronykötelek, pászmák pontos állapotának ellenőrzése. A vizsgálat célja, hogy az esetleges károsodások, úgymint elemiszál törések, korrózió, egyéb geometriai rendellenességek – mint legfontosabb szerkezeti információk – optimálisan, szubjektív elemek bevonása nélkül is kiértékelhetővé váljanak nem mozgó sodronyok esetében is. Ezen sodronyok legnagyobb felhasználási területe a hidak, illetőleg az előfeszített pászmát szerkezeti elemként tartalmazó vasbeton szerkezetek. A legismertebbek közül néhány példa: Erzsébet híd, Megyeri híd, Golden Gate híd. A fejlesztés során cél egy olyan vizsgálati módszer és berendezés kidolgozása, amely különösebb előkészület nélkül, a sodronykötelek üzemelési helyén, beépített állapotában képes teljes képet alkotni a beépített főtartó, azaz a sodronykötél állapotáról – másodsorban pedig a mozgó kötelek felülvizsgálatára is alkalmas, korszerű berendezés. A fejlesztés pozitív hozadékaként a mozgó sodronykötelek ellenőrzésére használt technológia is frissítésre kerül, így a célpiacon történő megjelenéssel egyidőben a mozgó sodronyokat alkalmazó szervezetek, valamint azok ellenőrző szervezeteik is profitálnak a fejlesztésből. Összegezve tehát a fejlesztést két célcsoport is modern technológiát kap: 1. az álló sodronyok felhasználói és ellenőrzői, valamint 2. a mozgó sodronyok alkalmazói és ellenőrzői.

 

A projekt megvalósítására 2021.04.14-től 2023.04.13. között kerül sor.