Minőségpolitika

A Gravitas B.V.Á. Kft. vezetése elkötelezett

  • a jó szakmai gyakorlat,
  • a vizsgálati tevékenység megfelelő minősége,
  • a tervezési feladatok magas szintű elvégzése,
  • a vevők igényeinek magas szintű kiszolgálása, azaz a vevőközpontúság,
  • a korszerű berendezések és technikák használata,
  • a jogszabályoknak való folyamatos megfelelés,
  • a folyamatszemlélet bevezetése és megvalósítása, valamint
  • a folyamatos fejlesztés iránt.

A fenti célok megvalósítása érdekében a vizsgálati tevékenységet mindenkor a jogszabályok, a vonatkozó szabványok előírásainak,
az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány és a Nemzeti Akkreditáló Testület követelményeinek megfelelően végezzük.
A fenti célok érdekében irányítási rendszert vezettünk be és működtetünk.
Folyamatainkat és eljárásainkat minőségirányítási kézikönyvben rögzítjük.
Folyamatosan gondoskodunk arról, hogy a személyzet ismerje, értse a minőségirányítási dokumentumokban foglaltakat, a vizsgálati eljárásokat a minőségcéljainknak és a szabványokban, normatív dokumentumokban foglaltaknak megfelelően végezze.
A laboratóriumi tevékenységet rendszeres belső auditok során ellenőrizzük, a tapasztaltakat pedig felhasználjuk tevékenységünk tökéletesítésére, fejlesztésére.
A személyzet ismeri a minőségcélokat, a minőségre vonatkozó dokumentumokat, munkájában alkalmazza a minőségpolitikát és az eljárásokat.
A személyzettel megismertettük a vevői, a törvényi és egyéb jogszabályi követelmények teljesítésének fontosságát.
Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a szakmai fejlődésnek, képzésnek, fejlesztésnek, valamint törekszünk az irányítási rendszerünk eredményességének növelésére.

Szilvássy Gábor
ügyvezető